paznokcieKSZ­TAŁTNE, DŁUGIE PAZNOK­CIE JUŻ DZIŚ

Dla Pań, których natura nie obdarzyła moc­nymi paznok­ci­ami lub styl życia nie pozwala utrzy­mać ich w dobrej kondy­cji, najlep­szą metodą może być ich wymod­e­lowanie metodą żelową.

Insty­tut Kos­me­tologii „Image” posi­ada mate­ri­ały renomowanych firm, dzięki temu wykony­wane przez nas paznok­cie są najwyższej jakości. Metodą żelową wzmac­ni­amy, przedłużamy płytkę bądź korygu­jemy jej kształt.

Insty­tut Kos­me­tologii „Image” pro­ponuje również ory­gi­nalne zdo­bi­enia wykony­wane przy uży­ciu cyrkonii, brokatu, bulionu, holo­gramów i wielu innych ozdób.

W zależności od upodobań klien­tek wykonujemy:

  • Żel na nat­u­ral­nej płytce
  • Przedłużanie paznokci żelem
  • Żel paznokci u stóp
  • Mal­owanie i zdo­bi­e­nie paznokci