makijazIDE­ALNY MAK­I­JAŻ NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Pro­fesjon­al­nie wyko­nany mak­i­jaż poprawia wygląd, rozświ­etla cerę. Pomaga wyek­sponować atuty urody. Pod­kreśla delikat­ność, a jed­nocześnie maskuje niedoskon­ałości. Efekt jest zawsze zach­wyca­jący, prze­chodzi najśmiel­sze oczeki­wa­nia klienta. Jest wiele okazji, które są tego warte.

W Insty­tu­cie Image wykonujemy:

 • mak­i­jaż dzienny
 • mak­i­jaż ślubny
 • mak­i­jaż wieczorowy
 • mak­i­jaż sylwestrowy

Mak­i­jaż wykony­wany w naszym Insty­tu­cie doskonale tuszuje różne niedoskon­ałości skóry:

 • zacz­er­wie­nienia
 • prze­bar­wienia,
 • cie­nie pod oczami
 • pęknięte naczy­nia krwionośne
 • sini­aki i blizny

Mak­i­jaż jest niezwykle trwały, dzięki zas­tosowa­niu odpowied­nich, pro­fesjon­al­nych utr­walaczy i baz, które czynią cie­nie wodoo­d­pornymi i utr­walają pomadki.

Pole­camy usługi dodatkowe przy makijażu:

 • stosowanie spec­jal­nych ozd­abi­a­ją­cych ciało i twarz brokatów, żeli, kremów „o zło­tych efektach”
 • dok­le­janie cek­inów, krysz­tałowych kamyków
 • dok­le­janie pro­fesjon­al­nych kępek rzęs