woskGŁADKA, POZBAW­IONA ZBĘD­NEGO OWŁOSIENIA SKÓRA

Wosk - to najbardziej pop­u­larna metoda depilacji.

Można ją stosować na wszys­t­kich części ciała: nogi, bikini, wąsiki, brwi, ręce.

Kobi­ety, które mają prob­lemy z nad­miernym owłosie­niem twarzy pod­dają się depilacji baczków, policzków, brody a nawet szyi. Można depilować także kark. Jeśli włosy na rękach są ciemne nie dodaje to kobiecie urody, dlat­ego lep­iej pozbyć się nad­miernie owło­sionych rąk i dłoni.
Depilacji pod­dają się także mężczyźni – prze­ważnie panowie proszą o depilację pleców, klatki pier­siowej oraz owło­sionych dłoni.

W Insty­tu­cie Image do dys­pozy­cji mamy różnego rodzaju woski . Najczęś­ciej stosowany jest wosk kre­mowy i wosk twardy. Wosk kre­mowy charak­teryzuje się miękką kon­sys­tencją. Tem­per­atura top­nienia takiego wosku to około 3738ºC. Tem­per­atura taka w żad­nym wypadku nie może spowodować oparzeń, można stosować go do depilacji skóry skłon­nej do podrażnień i rozsz­erza­nia naczynek (przy mocno posz­er­zonych naczy­ni­ach lub żylakach z takiej depilacji należy zrezygnować).

Pod­sta­wowe etapy metamorfozy:

Zabieg depilacji woskiem rozpoczyna się od oczyszczenia i odtłuszczenia skóry. Dobrze jest dzień wcześniej przed zabiegiem zro­bić peel­ing i najlepiej nie nakładać bal­samu ani kremu. Kos­me­ty­czka używa wosku kre­mowego, a na jego warstwę nakłada się jeszcze pasek flizelinowy.

Wosk kładzie się zgod­nie z kierunk­iem wzrostu włosów – paski zry­wane są zde­cy­dowanym ruchem w prze­ci­wnym kierunku. Nakładanie wosku nie boli – zry­wanie jest niestety bolesne – trudno ocenić jak duży to jest ból, niek­tóre osoby odczuwają zabieg jako bardzo bolesny, inne uważają, że nie jest to aż takie nieprzyjemne.

Po depilacji na podrażnioną, troszkę zacz­er­wienioną skórę wciera się kojące kosmetyki.

Trwałość zabiegu:

Skóra po depilacji, (gdy już odpocznie i znikną podrażnienia) jest gładka, miękka i miła w dotyku. Efekt utrzy­muje się ok. 3 tygodni w zależności od tego jak szy­bko rosną u danej osoby włoski. Zwykle po ok. 3 tygod­ni­ach włosy zaczy­nają być widoczne, a po 4 tygod­ni­ach trzeba zabieg powtórzyć. U niek­tórych osób efekt utrzy­muje się dłużej (zazwyczaj u osób o słabych, jas­nych włoskach).

Uwaga !

Pole­camy skuteczną metodę trwałego usuwa­nia owłosienia dzięki nowoczes­nemu laserowi diodowemu oraz IPL-​owi ! (więcej infor­ma­cji w dziale Medi-​Estetica — laserowe usuwanie owłosienia)