glinka zielonaMaseczka z glinki zielonej wyjątkowo bogata jest w mikro i makro ele­menty (m.in. związki krzemu, mag­nezu, wap­nia , fos­foru, sodu, potasu).

Sil­nie reg­u­luje pracę gruc­zołów łojowych, ściąga pory, przyspiesza pro­cesy goje­nia stanów zapal­nych. Posi­ada właś­ci­wości absorb­cyjne i antybakteryjne.

Przez­nac­zona jest dla skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej.

Rezul­taty są naty­ch­mi­ast widoczne: skóra matowa i czysta.