kolagenoweMASKI KOLAGENOWE MATRI­COL ® TO IDE­ALNE ROZWIĄZANIE DO PIELĘ­GNACJI RÓŻNYCH TYPÓW SKÓRY.

Med­beauty © pro­ponuje zabiegi przy uży­ciu różnych odmian masek kolagenowych. W ich skład wchodzi czysty kola­gen z dodatkiem ekstrak­tów roślin­nych, czy też wit­a­min, które zwięk­szają efekt koń­cowy zabiegu.

MATRI­COL ® — to bio-​matryca kola­genu wysoce oczyszc­zonego i bio­log­icznie akty­wnego, otrzymy­wanego przez wyciskanie na zimno włókien kola­genu morskiego. Jest to maska dająca niezwykłe efekty. Bardzo dobrze tolerowana przez każdą skórę (nawet tą najbardziej podrażnioną), kom­plet­nie wolna od kon­ser­wan­tów, sub­stancji zapa­chowych. MATRI­COL ® opra­cow­any jest ściśle wg. odpowied­nich, naukowych kry­ter­iów. Wyko­rzysty­wany w medy­cynie z dużym sukce­sem do uzu­pełnienia leczenia poważnych oparzeń. Posi­ada silne właś­ci­wości naw­ilża­jące, regeneru­jące, odmładza­jące, kojące podrażnioną, zacz­er­wienioną skórę.

W zależności od użytej maseczki pro­ponu­jemy następu­jące zabiegi:

ZABIEG KOLAGENOWYSIL­NIE NAWILŻAJĄCY

Przez­nac­zony dla każdego typu cery.

Szczegól­nie pole­cany dla skóry suchej, odwod­nionej, zmęc­zonej, podrażnionej, z pier­wszymi oznakami starzenia, dojrzałej.

Efekty zabiegu:

 • głębokie naw­ilże­nie skóry,
 • wycisze­nie i złagodze­nie podrażnień i zaczerwienień,
 • odmłodze­nie i regeneracja.
ZABIEG KOLAGENOWOALOE­SOWYSIL­NIE USPOKAJAJĄCY

Przez­nac­zony dla każdego rodzaju cery.

Szczegól­nie pole­cany dla skóry wrażli­wej, podrażnionej, ze skłon­noś­cią do trądziku i ze zmi­anami zapal­nymi, ale również dla skóry suchej, odwodnionej.

Efekty zabiegu:

 • inten­sy­wne naw­ilże­nie skóry,
 • dzi­ałanie prze­ci­wza­palne, kojące wyciszające,
 • lik­widacja zacz­er­wie­nień i podrażnień skóry
ZABIEG KOLAGENOWOKAW­IOROWYSIL­NIE ODŚWIEŻAJĄCY

Przez­nac­zony dla każdego typu cery.

Szczegól­nie pole­cany dla skóry dojrza­łej, suchej, pozbaw­ionej sprężys­tości, z dużą iloś­cią zmarszczek.

Efekty zabiegu:

 • odży­wie­nie i zre­gen­erowanie skóry,
 • naw­ilże­nie,
 • spłyce­nie zmarszczek,
 • poprawa wital­ności skóry,
 • łagodze­nie stanów zapalnych.