biustZabieg regeneru­jący i przy­wraca­jący jędrność biustu.

Powoduje efek­ty­wne przenikanie kwasu hialuronowego, kola­genu morskiego i wyciągu z rośliny Kwao Kurn. Piersi stają się bardziej pełne, krągłe, jędrne.

Efekty zabiegu:

  • elim­i­nacja obwisłości
  • pow­ięk­sze­nie biustu
  • zapo­b­ie­ganie pow­stawa­niu rozstępów
  • zapewnie­nie praw­idłowej elasty­czności i jędrności.