ZABIEGI Z MASKAMI ALGO­WYMI NA ZIMNO MEDBEAUTY ©

algoweZabiegi pielę­gna­cyjne przy uży­ciu masek algo­wych na zimno przez­nac­zone są dla wszys­t­kich rodza­jów skóry. Posi­adają bardzo silne właś­ci­wości naw­ilża­jące, odmładza­jące, kojące. Algi med­beauty © pole­cane są także dla osób ze skórą wrażliwą i aler­giczną, bowiem pozbaw­ione są sub­stancji bar­wnikowych, zapa­chowych, które bardzo często podraż­ni­ają skórę. Dlat­ego są takie wyjątkowe!!!.

Pole­camy zabiegi przy uży­ciu masek algo­wych na zimno medbeauty ©:

  • Zabieg z krze­mem – zabieg sil­nie uspoka­ja­jący, kojący każdą podrażnioną skórę.
  • Zabieg z chi­tosanem – zabieg głęboko naw­ilża­jący. Przez­nac­zony dla wszys­t­kich typów cery. Szczegól­nie dla skóry suchej, odwodnionej.
  • Zabieg z wit. C – zabieg roz­jaś­ni­a­jący. Przez­nac­zony dla wszys­t­kich typów cery. Szczegól­nie pole­cany dla skóry suchej, poszarza­łej, z ten­dencją do pow­stawa­nia przebarwień.
ZABIEGI Z MASKAMI ALGO­WYMI NA CIEPŁO MEDBEAUTY ©

algowe-2Zabiegi te są bardzo przy­jemne, dają niezwykły kom­fort każdej skórze. Pole­cane są dla skóry suchej, odwod­nionej, zwiotcza­łej, starze­jącej się, a także dla skóry tłustej. Pozbaw­ione są sub­stancji zapa­chowych, bar­wnikowych, kon­ser­wan­tów dlat­ego nadają się dla każdej wrażli­wej, czy też aler­gicznej cery.

Przy uży­ciu tych nowoczes­nych alg na ciepło med­beauty© możemy stworzyć wiele ciekawych zabiegów. Oto nasza propozycja:

  • Whiten­ing Alge Treat­ment – zabieg roz­jaś­ni­a­jący z organ­iczną maską algową na ciepło. Przez­nac­zony dla skór szarych, zmęc­zonych z dużą iloś­cią prze­bar­wień posłonecznych. Bazuje na ekstrak­cie z grzy­bów Mun ( Auric­u­laria Poly­tricha), algach, ziemi okrzemkowej.
  • Mois­tur­iz­ing Alge Treat­ment – zabieg naw­ilża­jący z organ­iczną maską algową na ciepło. Przez­nac­zony dla skóry suchej, odwod­nionej, wrażli­wej, dojrza­łej, skłon­nej do pow­stawa­nia zmarszczek. Bazuje na aloe­sie , algach, ziemi okrzemkowej.
  • Anti Aging Alge Treat­ment – zabieg prze­ci­wz­marszczkowy z organ­iczną maską algową na ciepło. Przez­nac­zony dla skór suchych, zwiotcza­łych, dojrza­łych, ze zmarszczkami, lini­ami mim­ic­znymi, z pojaw­ia­ją­cymi się oznakami starzenia, dla skór osłabionych pale­niem papierosów lub słońcem . Dzięki bogatej recep­turze zabieg wygładza zmarszczki, naw­ilża, regeneruje. Zapew­nia skórze wital­ność ‚młodzieńczy wygląd, nadaje skórze miękkość, elasty­czność i jed­wabistą gład­kość. Bazuje na gruszce bal­sam­icznej (Momordica Cha­ran­tia), algach, ziemi okrzemkowej.
  • Firm­ing Alge Treat­ment – zabieg uję­dr­ni­a­jący z organ­iczną maską algową na ciepło. Pole­cany jest dla skóry zwiotcza­łej, mało elasty­cznej, pozbaw­ionej sprężys­tości. Posi­ada właś­ci­wości wzmac­ni­a­nia i uszczel­ni­a­nia naczyń krwionośnych – świet­nie sprawdza się przy skórach naczyniowych, ze skłon­noś­cią do trądziku różowa­t­ego i skórach wrażli­wych. Bazuje na: chryzan­temie japońskiej (Crysan­thel­lum Indicum Flower) , algach, ziemi okrzemkowej.
  • Oil Con­trol Alge Treat­ment – zabieg reg­u­lu­jący łojo­tok z organ­iczną maską algową na ciepło. Przez­nac­zony dla skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej. Rezul­taty są naty­ch­mi­ast widoczne, skóra czysta, a pory zamknięte. Zabieg powoduje wchła­ni­anie nad­miar łoju, zapo­b­iega pow­stawa­niu kole­jnych stanów zapal­nych, wyraźnie poprawia koloryt cery. Bazuje na: mię­cie pieprzowej (Peper Mint) , algach, ziemi okrzemkowej.