wydarzeniefestiwal-dzieci-logo

8 czer­wca 2013 roku na Amfiteatrze „ Na skarpie” w Koninie odbył się galowy kon­cert 34 Fes­ti­walu Piosenki i Tańca.

Insty­tut Kos­me­tologii Image uczest­niczył w tej uroczys­tości. Otrzy­mal­iśmy Aplauz Hon­orowy Przy­ja­ciel Fes­ti­walu, z którego jesteśmy bardzo dumni. A oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia.