bf2013wydarzenie

Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się kos­me­tyki Med­beauty twor­zone z wielką pasją przez nasz zespół.

Hitem okazały się perły młodości oraz maski hydrożelowe.

Poza tym dużym zain­tere­sowaniem cieszył się zabieg mezoter­apii mikroigłowej frakcyjnej.