makijaz-perm1
wydarzenie
Tylko w Image odd­asz się w pro­fesjon­alne ręce

W naszym Insty­tu­cie mak­i­jaż per­ma­nentny wykonuje mgr Dorota Gawłowska-​Mazurek – właś­ci­cielka Image, kos­me­tolog z wielo­let­nim doświadczeniem.

W 2004 roku zdobyła tytuł Wicemistrza Pol­ski w mak­i­jażu per­ma­nent­nym na V Mis­tr­zost­wach Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego w Warsza­wie. W 2003 roku zdobyła nagrodę za wykre­owanie Twarzy Roku na IV Mis­tr­zost­wach Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego w Warszawie.

Od tego czasu czyn­nie wykonuje mak­i­jaż per­ma­nentny w naszym Insty­tu­cie i szkoli wszys­t­kich kos­me­tologów i kos­me­ty­czki w całej Polsce z nowoczes­nych tech­nik Mak­i­jażu Permanentnego.