whitePrzez­nac­zony dla każdego rodzaju skóry, szczegól­nie dla skóry zmęc­zonej, poszarza­łej z ten­dencją do pow­stawa­nia przebarwień.

Dzięki zawartości wit. C i ekstraktu z borówki zabieg bardzo inten­sy­wnie odświeża, łagodzi podrażnienia i rozświ­etla. Skóra staje się jaśniejsza, oży­wiona, pełna blasku, ale jed­nocześnie odzyskuje gład­kość i jed­no­lity koloryt.

Zabieg pole­cany przed tzw. „wielkim wyjściem”.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • szara, zmęc­zona skóra, pozbaw­iona blasku.
  • różnego rodzaju prze­bar­wienia (plamy star­cze, po lekowe, po słoneczne, po ciążowe)

Efekty zabiegu:

  • roz­jaśnie­nie i wyrów­nanie kolorytu skóry
  • złagodze­nie podrażnień
  • zmniejsze­nie lub wye­lim­i­nowanie przebarwień
  • przy­wróce­nie blasku i nat­u­ral­nej bieli skórze
  • odzyskanie świeżości