cellulitWyjątkowy zabieg przez­nac­zony dla osób zma­ga­ją­cych się z ciężkim, zaawan­sowanym cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej. To odtruwa­jąca ter­apia oparta na kat­a­plazmie z błota morskiego.

Świetna jako detoks, pozwala na przyśpiesze­nie elim­i­nacji zbęd­nych pro­duk­tów przemi­any materii, poprawia mikro­cyrku­lację oraz zmniejsza uczu­cie ciężkości nóg.

Wskaza­nia:

 • zaawan­sowany cellulit,
 • obrzęki,
 • wyraźne zatrzymy­wanie wody w ustroju,
 • nad­miar tkanki tłuszczowej,
 • utrata elasty­czności.

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • ciąża, okres karmienia piersią,
 • uczu­le­nie na pro­dukty pochodzenia morskiego,
 • prob­lemy zdrowotne związane m.in. z: pod­wyżs­zoną tem­per­aturą, chorobą nerek, nowotworami,
 • choroby skóry: zakaże­nia wiru­sowe, bak­teryjne, grzybicze,
 • uszkodzenia mechan­iczne.

Efekty po zabiegu:

 • zmniejsze­nie objawów cellulitu,
 • lik­widacja obrzęków,
 • odprowadze­nie toksyn oraz nad­mi­aru wody z organizmu,
 • poprawa mikrokrąże­nia,
 • sty­mu­lacja metab­o­lizmu tkanki tłuszczowej,
 • poprawa jędrności skóry.