radiothermalifting

To innowa­cyjna metoda lik­widu­jąca zwiotczenia skóry twarzy, szyi i dekoltu. To wyjątkowo skuteczne połącze­nie kilku wysoce zaawan­sowanych tech­nologii: fali radiowej RF (ther­maliftingu skóry), masażu pod­ciśnieniowego i lasera diodowego w celu inten­sy­wnego odmłodzenia i uję­drnienia skóry. Dodatkowe zas­tosowanie maski ze złota i serum Beauty Pearls sprawia, że każda skóra staje się jędrna i pełna blasku.

Złoto słynie z niesamow­itych właś­ci­wości regen­er­a­cyjnych. Zapo­b­iega pow­stawa­niu zmarszczek i redukuje już ist­niejące. Pobudza fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji kola­genu i elastyny. Fala radiowa, masaż spec­jal­isty­cznymi samo­bieżnymi rolkami w pod­ciśnie­niu i laser prezen­tują najwyższe stan­dardy jakości i skuteczności w dziedzinie bez­in­wazyjnej regen­er­acji skóry. Zabieg dzi­ała przy­czynowo, odwraca skutki starzenia skóry.

Efekty zabiegu:

  • poprawa napię­cia policzków
  • Lik­widacja tzw. „ chomików”
  • Obkur­cze­nie zwisającego podbródka
  • Wyraźne zarysowanie linii żuchwy – poprawa owalu twarzy
  • Spłyce­nie zmarszczek
  • Wzmoc­nie­nie odporności skóry

Etapy zabiegu:

  1. Demak­i­jaż
  2. Radio­der­malift­ing (therma lift­ing RF + masaż samo­bieżnymi rolkami w pod­ciśnie­niu + laser)
  3. Maska ze złotem
  4. Beauty Pearls – skon­cen­trowane serum odmładzające