ps ahaZABIEG PRZEZ­NAC­ZONY DLA SKÓRY TŁUSTEJ, TRĄDZIKOWEJ, PROB­LEMATY­CZNEJ Z TEN­DENCJĄ DO ZASKÓRNIKÓW, GRUDEK, KROSTEK.

Preparaty z cynkiem, glinką i kwasem sal­i­cy­lowym stosowane pod­czas zabiegu Pure Solu­tions nor­mal­izują, łagodzą , wyciszają pracę gruc­zołów łojowych oraz dzi­ałają anty­bak­teryjnie, leczą stany zapalne. Zabieg zmniejsza ilość zaskórników, stanów zapal­nych. Nor­mal­izuje pracę gruc­zołów łojowych, przy­wraca właś­ciwe pH skórze. Poza tym 30 % kwas glikolowy stosowany przy zabiegu usuwa martwy naskórek, odświeża i rozświ­etla cerę. Sta­bi­lizuje nat­u­ralną florę bak­teryjną i zapo­b­iega zakażeniom.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • skóra tłusta z ten­dencją do wyprysków
  • nad­mierna praca gruc­zołów łojowych
  • stany zapalne skóry

Efekty zabiegu reg­u­lu­jąco — oczyszcza­jącego z AHA:

  • per­fek­cyjne oczyszcze­nie skóry
  • zmniejs­zona ilość zaskórników, stanów zapalnych
  • wycisze­nie skóry
  • nor­mal­iza­cja pracy gruc­zołów łojowych