revitacare cytocarenowosc

Preparat Cyto­care może być stosowany pod­czas zabiegu mezoter­apii igłowej na twarz, szyję, dekolt i oko­lice oczu. Zas­tosowanie kuracji Cyto­care wspo­maga odży­wianie komórek skóry, nadaje skórze młody wygląd i opóź­nia pro­cesy starzenia. Preparat Cyto­care zaw­iera kwas hialuronowy i kom­pleks wit­a­min, które dzi­ałają antyut­le­ni­a­jąco oraz sty­mu­lują rozwój komórek skóry.

Najlep­sze efekty przynosi przeprowadze­nie 4 zabiegów co 12 tygod­nie. Podtrzy­mu­jąco 1 zabieg co 3 miesiące.

Efekty:

  • spłyce­nie zmarszczek
  • inten­sy­wne zagęszcze­nie i regen­er­acja skóry właściwej
  • głębokie nawod­nie­nie
  • zapo­b­ie­ganie pojaw­ie­niu się „pier­wszych zmarszczek”
  • utrzy­manie bio­log­icznej równowagi skóry
  • inten­sy­wne odży­wianie skóry
  • przy­wróce­nie promi­en­ności i blasku skórze