lipodermologyLipoter­apia pod­ciśnieniowa – Lipo­der­mol­ogy Elite Shape

To zabieg ide­alny dla Ciebie !!!
To masaż pod­ciśnieniowy, który dzi­ała na skórę i tkankę łączną !!!

Dzi­ałanie fizjologiczne:

 • drenaż lim­faty­czny tkanki łącznej
 • przyspiesze­nie pro­cesów przemi­any materii
 • zwięk­sze­nie dostaw tlenu i sub­stratów ener­gety­cznych i czynnościowych
 • zwięk­sze­nie przepływu krwi i limfy
 • pobudze­nie przemi­any materii w komórkach
 • poprawa napię­cia mięśniowego
 • dzi­ałanie prze­ci­w­bólowe i rozluź­ni­a­jące napię­tych mięśni
 • przyspiesze­nie pro­cesów goje­nia się tkanki

Efekty:

 • lik­widacja cel­lulite (wszys­tkie stopnie)
 • lik­widacja tkanki tłuszczowej
 • wymod­e­lowanie sylwetki
 • zmniejsze­nie blizn i rozstępów
 • zmniejsze­nie obrzęków

Seria zabiegów:

Opty­malne wyniki widoczne są po serii około 1215 zabiegów wykony­wanych co drugi dzień.