moisturizingZabieg pole­cany dla każdego typu cery, szczegól­nie suchej, „odwod­nionej”, z pier­wszymi oznakami starzenia.

Kianty Mois­tur­iz­ing to prawdzi­wie pro­fesjon­alny zabieg, który zwięk­sza nawod­nie­nie, jed­nocześnie chroniąc ją przed nad­mierną utratą wody. Dzięki zawartości kola­genu, polifenoli otrzymy­wanych z pestek winogron, wit. E zabieg na długo pozostawia każdą skórę doskonale naw­ilżoną, chroni jej nat­u­ralną młodość, pię­kno i elasty­czność. Poprzez ogranicze­nie trans-​epidermalnej utraty wody, skóra po zabiegu staje się na długo gładka, elasty­czna i wypoczęta. Pod­czas zabiegu wykony­wany jest masaż twarzy, szyi i dekoltu – niezwykle przy­jemny i odprężający.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • skóra sucha, bardzo sucha, odwodniona
  • zaburzenia w pro­ce­sie wiąza­nia wody
  • utrata spois­tości elasty­cznej w skutek nad­miernej utraty wody transepidermalnej.

Efekty zabiegu Kianty Moisturizing:

  • silne naw­ilże­nie głębo­kich warstw naskórka.
  • wygład­zony, uję­drniony naskórek.
  • spłyce­nie drob­nych bruzd.
  • poprawa spois­tości i elasty­czności skóry.