kianty botulinumPole­cany dla skóry suchej, zwiotcza­łej, dojrza­łej, skłon­nej do pow­stawa­nia zmarszczek, szczegól­nie mimicznych.

KIANTY BOT­U­LINUM LIKE – to nowoczesna tech­nika wyko­rzys­tu­jąca, aż dwa rodzaje masek: kolagenową z Miox­i­nolem ® i algowo-​winogronową, po to by zde­cy­dowanie zop­ty­mal­i­zować prze­ci­wz­marszczkowy i uję­dr­ni­a­jący efekt. Pod­czas zabiegu wykony­wany jest niesamowicie odpręża­jący, a jed­nocześnie regeneru­jący masaż twarzy, szyi i dekoltu.

Cała linia Kianty Botox bazuje na wyjątkowej recep­turze wielu skład­ników dzi­ała­ją­cych wielokierunkowo:

 • Miox­i­nol ® — ekstrakt z kwiatu hibiskusa . Blokuje on mechan­iczne czyn­niki odpowiedzialne z pojaw­ianie się zmarszczek mimicznych.
 • Kola­gen – czysty bio­log­icznie. Posi­ada właś­ci­wości naw­ilża­jące. Pozostawia skórę wygład­zoną i odmłodzoną.
 • Argire­lina – tzw. „pseudobot­u­lina”. To hexa­pep­tyd dzi­ała­jący na podob­nej zasadzie, jak toksyna bot­u­li­nowa. Prze­ci­wdzi­ała pow­stawa­niu zmarszczek mim­ic­znych: „kurze łapki”, „lwie zmarszczki”, „zmarszczki palacza”.
 • Matrixyl ® — pep­tyd, który sty­mu­luje syn­tezę kola­genu oraz GAG. Dzięki temu zmarszczki ule­gają spłyce­niu. Skóra staje się sprężysta, gładka i odnowiona.
 • Lif­taline ® — to spec­jalna kom­pozy­cja wysokocząsteczkowych pszenicznych pro­tein, które zapew­ni­ają efekt nap­ina­nia i wygładzenia skóry.

Jest to niezwykle skuteczna metoda liftin­gu­jąca. Skóra po zabiegu staje się doskonale sprężysta, a zmarszczki mim­ic­zne zde­cy­dowanie rozluźnione.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra po dwudzi­estym pią­tym roku życia
 • utrata jędrności oraz sprężys­tości skóry
 • skóra wyma­ga­jąca wzmoc­nienia, regen­er­acji i napięcia
 • delikatne zmarszczki mimiczne

Efekty zabiegu Kianty Bot­u­linum Like:

 • poprawa napię­cia i jędrności skóry
 • wymod­e­lowanie kon­turów twarzy, poprawa owalu
 • spłyce­nie zmarszczek
 • inten­sy­wne odświeże­nie, usunię­cie objawów zmęczenia, stresu
 • opóźnie­nie pro­cesów starzenia się skóry

Zobacz film o zabiegu Kianty Bot­u­linum Like: