benessereZabieg pole­cany dla skóry suchej, dojrza­łej, pozbaw­ionej promi­en­ności i sprężys­tości, z dużą iloś­cią zmarszczek.

Benessere Kianty dostar­cza skórze prawdzi­wego „ładunku młodości”.

Dzi­ała on przede wszys­tkim na prob­lemy związane z pro­ce­sem starzenia się skóry: utratą jędrności i elasty­czności, zmniejs­zoną zawartoś­cią lipidów, z pow­stawaniem zmarszczek. Zabieg, dzięki aż trzem rodza­jom akty­wnie regeneru­ją­cych masek i wspani­ałemu masażowi przy­wraca skórze nat­u­ralne pię­kno, jędrność i aksamitną gład­kość. Bezpośred­nio po zabiegu można przekonać się o jego efek­tach: zmarszczki znikają, skóra jest wygład­zona, atła­sowa w dotyku, cera promie­nieje – a wszys­tko to dzięki bardzo dużej zawartości polifenoli otrzymy­wanych z ekstraktu winogronowego.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • utrata jędrności i elasty­czności skóry
  • prze­susze­nie
  • zmniejs­zona zawartość lipidów.

Efekty zabiegu Benessere Kianty:

  • efek­ty­wnie wygład­zone zmarszczki
  • promi­enna cera
  • skóra miękka w dotyku