Karta raba­towa Pack cechuje się możli­woś­cią zakupu w przed­sprzedaży konkret­nych paki­etów, a tym samym otrzy­ma­nia najlep­szej oferty cenowej.
Karty raba­towe Pack umożli­wiają Państwu zakup serii zabiegów , z możli­woś­cią otrzy­ma­nia grati­sowych zabiegów.

Wykupu­jąc Kartę raba­tową Pack na określoną ilość zabiegów należy za całość zabiegów zapłacić przy jej zakupie.

Karta raba­towa Pack ważna jest 12 miesięcy od dnia jej wyda­nia i w prze­ciągu pier­wszych 60 dni powinna zostać akty­wowana w Insty­tu­cie Image, poprzez wyko­nanie zabiegu lub zakup kosmetyków.

karta pack

RODZAJE KART RABA­TOWYCH PACK

Kartę Pack mogą Państwo otrzy­mać na określone zabiegi:

 • Ther­malipoliza ciała RF (całe ciało)
 • Radio­der­malipoliza ciała RF (całe ciało lub wybrana par­tia ciała)
 • Lipo­der­molo­gia ciała /​Masaż pod­ciśnieniowy (całe ciało)
 • Lipokaw­itacja( wybrana partia)
 • Lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu (wybrana par­tia ciała)
 • Kri­olipoliza ( wybrana par­tia ; UWAGA ! 1 zabieg kri­olipolizy = 2 zabiegom z karty Pack)
 • Ther­malipoliza frak­cyjna w pod­ciśnie­niu ( wybrana par­tia ciała)
 • Fotoepi­lacja IPL (jed­nej strefy)
 • Fotood­mładzanie IPL (jed­nej strefy)
 • Ther­malift­ing skóry RF ( twarz, szyja, dekolt)
 • Ther­malift­ing frak­cyjny RF ( twarz, szyja, dekolt)
 • Radio­der­malift­ing RF ( twarz, szyja, dekolt)
 • Mezoter­apia bezigłowa R5 ( twarz, szyja, dekolt ; uwaga ! 1 zabieg mezoter­apii R5 = 3 zabiegom z karty Pack)
 • Mezoter­apia bezigłowa Medium ( twarz, szyja, dekolt lub wybrana par­tia ciała)
 • Mezoter­apia bezigłowa Deep z kwasem hialuronowym ( twarz, szyja, dekolt lub wybrana par­tia ciała; UWAGA ! 1 zabieg mezoter­apii Deep = 2 zabiegi z karty Pack)
 • Jono­foreza ( twarz)
 • Sono­foreza ( twarz)
 • Sono­foreza Deep z kwasem hialuronowym ( twarz ; UWAGA ! 1 zabieg sono­forezy Deep = 2 zabiegom z karty Pack)
 • Kos­me­ty­czne oczyszczanie skóry ( twarz)
 • Pil­ing kaw­ita­cyjny Cav­i­clean Beauty ( twarz)
 • Oxy­brazja ( twarz)
 • Endo­masaż ( twarz, szyja , dekolt)