intensive whiteINTEN­SY­WNIE ROZ­JAŚ­NI­A­JĄCA KURACJA USUWA­JĄCA ZMI­ANY PIGMENTACYJNE

Bruno Vas­sari przed­stawia pier­wszy pro­fesjon­alny, kos­me­ceu­ty­czny zabieg prze­ciw prze­bar­wieniom. To wyjątkowo skuteczny zabieg oparty na ekskluzy­wnych sub­stanc­jach akty­wnych. Doskonale wyse­lekcjonowane skład­niki akty­wne efek­ty­wnie kon­trolują pro­ces syn­tezy melaniny i redukują niereg­u­larną hiper­pig­men­tację skóry. Dzięki temu uzysku­jemy efekt szy­bkiego roz­jaś­ni­a­nia, wybiela­nia i ujed­no­li­ca­nia kolorytu skóry. Inten­sive Whiten­ing Treat­ment to gwarancja spłyce­nia prze­bar­wień już po pier­wszym zabiegu.

Oto skład­niki akty­wne, które wza­jem­nie ze sobą odd­zi­ały­wają, a tym samym zwięk­szają efekt zabiegu:

 • Wit. C – roz­jaś­nia i poprawia koloryt skóry (hamuje pro­ces wyt­warza­nia melaniny). Poza tym wpływa na syn­tezę kola­genu i elastyny i spowal­nia pro­cesy utleniania.
 • Kwas sal­i­cy­lowy (BHA) – dzięki efek­towi złuszcza­nia komórek naskórka zmniejsza posłoneczne i poza­palne przebarwienia.
 • Kwas glikolowy (AHA) – złuszcza zewnętrzną warstwę rogową skóry. Poza tym pobudza fibrob­lasty do syn­tezy kola­genu i elastyny, naw­ilża i uelasty­cz­nia skórę. Roz­jaś­nia także prze­bar­wienia i wyrównuje koloryt skóry.
 • Ekstrakt z korzenia lukrecji – hamuje enzymy odpowiedzialne za melano­genezę – pro­ces , w którym pro­dukowana jest melan­ina. Dzięki temu doskonale roz­jaś­nia prze­bar­wienia. Posi­ada również właś­ci­wości prze­ci­wza­palne, łagodzące, wyciszające.
 • Bio-​White® Kom­pleks – kom­pleks ekstrak­tów roślin­nych: z winogron i borówek, skalnicy trójdziel­nej i tar­czycy bajkalskiej. Jego syn­er­gisty­czne dzi­ałanie polega na hamowa­niu nad­miernej syn­tezy melaniny i stanowi nat­u­ralny czyn­nik wybiela­jący plamy i prze­bar­wienia skóry.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • Piegi
 • plamy polekowe,
 • plamy poza­palne, potrądzikowe,
 • plamy posłoneczne,
 • plamy soczewicowe,plamy starcze

Efekty zabiegu Inten­sive Whiten­ing Treatment:

 • roz­jaśnie­nie i poprawa kolorytu skóry
 • zmniejsze­nie posłonecznych i poza­pal­nych przebarwień
 • reg­u­lacja pro­cesu pow­stawa­nia melaniny poprzez hamowanie tyrozy­nazy (zahamowanie monogenezy)
 • naw­ilże­nie i uelasty­cznie­nie skóry
 • zahamowanie pro­cesów zapalnych
 • złagodze­nie podrażnień skóry

Zobacz film o zabiegu Inten­sive Whiten­ing Treatment: