infuzja tlenowaTRANS­DER­MALNA PIELĘ­GNACJA SKÓRY !

Zabieg, który kochają gwiazdy !

Infuzja tlenowa

Infuzja tlenowa to nowoczesna, niein­wazyjna i bardzo skuteczna metoda odmładza­nia i regen­erowa­nia skóry. Wykony­wana jest spec­jal­isty­czną aparaturą, wyko­rzys­tu­jącą dwie tech­nolo­gie jednocześnie:

  1. Tech­nologię hiper­barycznego tlenu ( ter­apię czystym tlenem)
  2. Wprowadzanie głęboko w skórę sub­stancji aktywnych

Wskaza­nia do zabiegu infuzji tlenowej:

  • skóra niedotle­niona, szara, zestre­sowana, zmęczona
  • skóra dojrzała z oznakami starzenia
  • skóra sucha, odwodniona
  • skóra zwiotczała, pozbaw­iona sprężystości
  • skóra skłonna do przebarwień
  • skóra wrażliwa z popękanymi naczy­ni­ami krwionośnymi, z trądzikiem różowatym

Więcej infor­ma­cji:

Medi Cos­met­ica > Infuzja tlenowa > czy­taj więcej…