fotoodmladzanie
TECH­NOLO­GIA IPL TO SZCZY­TOWE OSIĄG­NIĘ­CIE W KOS­ME­TOLOGII I MEDY­CYNIE ESTETYCZNEJ !!!

Fotood­mładzanie IPL to znakomity zabieg pole­ga­jący na odmładza­niu przy pomocy światła. Silne światło o odpowied­niej dłu­gości fali (tech­nolo­gia IPL) pobudza komórki skóry właś­ci­wej do pro­dukcji kola­genu. Jed­nocześnie dochodzi do skra­ca­nia i prze­bu­dowywa­nia włókien kolagenowych. Światło emi­towane przez laser usuwa wszys­tkie niepożą­dane zmi­any w skórze, które pow­stały na skutek dzi­ała­nia czasu, słońca i/​lub chorób skóry.

Fotood­mładzanie składa się z serii 46 zabiegów, wykony­wanych nawet co 7 dni. Kartą atu­tową kuracji jest zmi­ana jakości skóry, a nie jej ilości jak w przy­padku oper­acji plas­ty­cznych, w których skórę wycina się. Każdy zabieg fotood­mładza­nia odbywa się na innej głębokości, co po zakończe­niu całej serii daje fan­tasty­czny efekt!

Zabieg fotood­mładza­nia:

  • spłyca zmarszczki,
  • lik­widuje objawy skóry „zmęczonej”,
  • wpływa na poprawę elasty­czności i sprężys­tości skóry,
  • lik­widuje prze­bar­wienia, piegi, ostudę, plamy posłoneczne i starcze
  • leczy trądzik różowaty,
  • spłyca rumień, zacz­er­wie­nie­nie skóry
  • wzmac­nia i lik­widuje popękane i posz­er­zone naczy­nia krwionośne,

Po pełnej serii zabiegów fotood­mładza­nia skóra staje się młodsza!!!

Poprawę widać już po pier­wszym zabiegu!!