eye cotourSpecy­ficzny zabieg wskazany dla delikat­nej i wrażli­wej skóry w okoli­cach oczu i ust.

Zabieg pobudza mikro­cyrku­lacje krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i delikatne zasinienia.

Dzięki obec­ności w masce Fuco­gelu – polisacharydu wyróż­ni­a­jącego się wyjątkowo sil­nym, dłu­gotr­wałym dzi­ałaniem naw­ilża­ją­cym, nasza skóra jest gładka, delikatna i odpowied­nio zabez­piec­zona przed utratą wody z komórek oraz przed nieko­rzyst­nymi czyn­nikami atmos­fer­ycznymi. Również wys­tąpi­e­nie reakcji aler­gicznej jest dużo mniejsze. Inne skład­niki: soja, wit. E, ekstrakt z ryżu powodują, że skóra wokół oczu staje się młoda, elasty­czna i zregenerowana.

Zaleca się wyko­nanie jed­nego zabiegu raz na miesiąc. W celu inten­sy­fikacji należy wykonać serię 5 zabiegów przez 5 tygodni.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • zasinienia i obrzęki pod oczami
  • brak sprężys­tości skóry
  • zmarszczki mim­ic­zne

Efekty zabiegu Eye Con­tour Treatment:

  • rozświ­et­lona skóra w okoli­cach oczu
  • napięta, elasty­czna
  • wygład­zone zmarszczki mimiczne