energisingZabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry: suchej, wrażli­wej, tłustej, dojrza­łej, z przebarwieniami.

Bruno Vas­sari poleca ener­getyzu­jący zabieg twarzy, który dzięki obec­ności oli­goele­men­tów oraz min­er­ałów przy­wróci skórze wital­ność i piękny wygląd.

Skóra staje się sprężysta, elasty­czna. Poprawie ulega kon­tur twarzy.

W każdym zabiegu kluczem do osiąg­nię­cia odpowied­nich rezul­tatów jest:

  • zas­tosowanie pilingu chemicznego z AHA, BHA i wit. C. Kom­bi­nacja tak akty­wnych skład­ników ujed­no­lici koloryt skóry, złuszczy obu­marłe komórki naskórka, zwięk­szy sty­mu­lację odnowy komórkowej.
  • wyko­nanie masażu twarzy, szyi i dekoltu na spec­jal­nie opra­cow­anym przez Labo­la­to­rium Bruno Vas­sari kremie z hes­pery­dyną i oliwą z oli­wek. Dzięki temu nastąpi poprawa i usprawnie­nie cyrku­lacji krwi, a co za tym idzie lep­sze odży­wie­nie i dotle­nie­nie tkanek. Po takim masażu każdy będzie czuł się zre­lak­sowany i niezwykle odprężony.
  • aplikacja ter­micznej maski z ziemi wulkan­icznej – zaw­iera ona min­er­ały i oli­goele­menty, które stanowią dla skóry „ elik­sir życia”. Blokują one pro­ces starzenia, wzmac­ni­ają i ener­getyzują skórę. Maska sprawia, że skóra wygląda zdrowiej i piękniej.

Zobacz film o zabiegu Ener­gis­ing Treatment: