coapeel3000MIKRO­DER­MABRAZJA COAPEEL 3000TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZE I NAJLEP­SZE URZĄDZE­NIE NA ŚWIECIE !

To urządze­nie dzięki któremu możemy wykony­wać różnego rodzaju, bardzo głębokie tech­niki złuszczania.

Możemy wykony­wać :

 • głęboką mikro­der­mabrazję korun­dową (za pomocą pod­ciśnienia i krysz­tałków korundu),
 • głęboką mikro­der­mabrazję dia­men­tową (za pomocą pod­ciśnienia i spec­jal­isty­cznych, pozła­canych głowic diamentowych)
 • oxy­brazję (zabieg wykony­wany pod ciśnie­niem za pomocą tlenu i rozpros­zonych kro­pli soli fizjologicznej)

Efekty uzyski­wane po serii zabiegów mikro­der­mabrazji COAPEEL 3000:

 • regen­er­acja i uelasty­cznie­nie skóry
 • wzmożona cyrku­lacja krwi w obszarze zabiegu
 • lep­sze odży­wianie komórek
 • wzmoc­nie­nie mech­a­nizmów obron­nych skóry
 • wzrost pro­dukcji kola­genu i elastyny
 • reg­u­lacja pracy gruc­zołów łojowych
 • spłyce­nie blizn potrądzikowych
 • zmniejsze­nie rozsz­er­zonych pór
 • lik­widacja prze­bar­wień skóry
 • spłyce­nie zmarszczek
 • odmłodze­nie skóry
 • poprawa naw­ilże­nia skóry

Więcej infor­ma­cji:

Medi Estet­ica > Mikro­der­mabrazja medy­czna > czy­taj więcej…

Medi Cos­met­ica > Oxy­brazja > czy­taj więcej…