cellactiveZabieg akty­wnie odmładza­jący komórki.

Wyjątkowa metoda odmładza­nia skóry oparta na wycią­gach z roślin­nych komórek macierzystych z drzewa Sek­woi i kwiatu winorośli.

Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich rodza­jów skóry po 35 roku życia. Szczegól­nie dla skór suchych, dojrza­łych z oznakami starzenia. Nowa­torstwo tego zabiegu polega na uży­ciu roślin­nych komórek macierzystych, których potenc­jał bio­log­iczny pozwala przedłużyć młodość skóry i poprawić jej wygląd. Bada­nia naukowe wykazały, że macierzyste komórki roślinne mają pozy­ty­wny wpływ na funkcjonowanie fibrob­lastów, dzięki temu nie tylko redukują zmarszczki, ale też chronią komórki przed wpły­wem środowiska zewnętrznego i opóź­ni­ają pro­cesy starzenia.

Zabieg Cell Active Age Renewal jest niezwykle skuteczny. Poza tym dostar­cza każdemu z nas przy­jem­nych chwil relaksu.