antistressZabieg pole­cany dla każdego typu skóry, szczegól­nie dla skóry szarej i zmęczonej.

Nagro­mad­zone napię­cie spowodowane codzi­en­nym stre­sem ma przede wszys­tkim wpływ na naszą skórę i mięśnie twarzy. Skóra staje się bardziej sucha, zmęc­zona i poszarzała. Mięśnie stają się coraz bardziej napięte, a stres doprowadza do blokady poszczegól­nych mięśni i rozpoczyna pro­ces tworzenia zmarszczek i zwiotczeń.

Zabieg Anty Stress to wspani­ała tech­nika masażu twarzy, szyi i dekoltu, która zde­cy­dowanie poprawi kondy­cję tkanki łącznej. Wygładzi i zre­lak­suje skórę, wzmocni włókna mięśniowe, zre­dukuje wszelkiego rodzaju napię­cie mięśni twarzy, usprawni cyrku­lację krwi, co z kolei usprawni usuwanie toksyn i jed­nocześnie dostar­czy sub­stancji odży­w­czych i dotle­ni­a­ją­cych komórkom, wygładzi zmarszczki i pozostawi piękną skórę. Poprzez zas­tosowanie akty­wnych skład­ników takich jak: hes­pery­dyna, oliwa z oli­wek, oli­goele­menty (cynk, miedż, mag­nez), wit­a­miny (A, E, B5) i ekstrakt z alg skóra staje się odży­wiona, naw­ilżona, wygład­zona i pełna blasku.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra szara, pozbaw­iona blasku
 • prze­susze­nie
 • skóra wyma­ga­jąca naty­ch­mi­as­towego odżywienia
 • naty­ch­mi­as­towa regen­er­acja skóry
 • poprawa kondy­cji skóry
 • ujed­no­li­cony koloryt
 • opty­malne naw­ilże­nie i odżywienie
 • rozświ­et­lona skóra

Efekt zabiegu Anti Stress:

 • naty­ch­mi­as­towa regen­er­acja skóry
 • poprawa kondy­cji skóry
 • ujed­no­li­cony koloryt
 • opty­malne naw­ilże­nie i odżywienie
 • rozświ­et­lona skóra