aha firmingPole­cany dla skóry suchej, pozbaw­ionej elasty­czności, dojrza­łej z ten­dencją do pow­stawa­nia zmarszczek.

Prze­ci­w­starzeniowa kuracja oparta na kwasie glikolowym i mlekowym sty­mu­luje odnowę komórkową, zapo­b­iega tworze­niu się zmarszczek, wygładza i rozświ­etla zmęc­zoną cerę.

Poza tym AHA zatrzy­mują wodę w zewnętrznej części naskórka, wzmac­ni­ają bari­erę ochronną skóry przez sty­mu­lację i biosyn­tezę poziomu ceramidów w naskórku. Skóra staje się odświeżona, delikat­niejsza, gładka i promie­ni­u­jąca, a wszys­tko to dzięki har­moni­jnemu dzi­ała­niu kwasów, oli­goele­men­tów, witamin.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra dojrzała
 • prze­susze­nie oraz brak elastyczności
 • skóra szara, zmęc­zona oraz potrze­bu­jąca inten­sy­wnej regeneracji
 • oczyszcze­nie skóry
 • poprawa napię­cia i nawilżenia
 • roz­jaśnie­nie, ujed­no­lice­nie kolorytu
 • wygładze­nie zmarszczek

Efekty zabiegu AHA Firm­ing Light­en­ing Regenerating:

 • oczyszcze­nie skóry
 • poprawa napię­cia i nawilżenia
 • roz­jaśnie­nie, ujed­no­lice­nie kolorytu
 • wygładze­nie zmarszczek